Боловсруулах цех

Боловсруулах цех нь Засварын, Будгийн, Боловсруулалтын гэсэн 3 хэсэгтэй бөгөөд энэхүү цехэд захиалагчийн хүссэн загвар дизайн, шийдлээр 800 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэн гаргах боломжтой юм. Хамгийн сүүлийн үеийн 30 гаруй нарийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Мөн эдгээр тоног төхөөрөмжөө засварлах, хутга хөрөөгөө ирлэх засварын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан иж бүрэн цех юм.

Будах хэсэг

Боловсруулах хэсэг

Засварын хэсэг

 

 

                                           Үл хөдлөх хөрөнгө...

 

                                    Хамтран ажиллах...

 

                                Хөрөнгө оруул ...

 

                    Дэлхийн зах зээлрүү...